Onofficieel archief reisinformatie Nederlands Openbaar Vervoer

Dit is een onofficieel archief van de aankomst- en vertrektijden van de treinen in Nederland en het meeste andere openbaar vervoer. Gegevens beschikbaar gesteld via de NS API en via het NDOV Loket van Stichting OpenGeo zijn hier in hun ruwe vorm gearchiveerd.

Een deel van de (recente) data is vrij toegankelijk, de andere archieven worden hier wel vermeld maar zijn niet direct opvraagbaar. Op verzoek worden deze verstrekt. In beide gevallen worden de datasets beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de “Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland license”, in overleg zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

Contact & copyright

De reisinformatie zelf is onder verschillende licenties vrijgegeven voor gebruik/herdistributie en is dus min of meer open data. De verzameling van deze (historische) gegevens is een nieuw, afgeleid, product.
Copyright 2011-2018 Adriaan van Natijne <trein@fwr...>
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this dataset to use it according to the Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland license.

Typen brondata

DSI
Hoewel waarschijnlijk niet de officiele naam: Dynamische StationsInformatie. Vertrektijden per station, vergelijkbaar met de NS API.
IFF (International File Format)
Dienstregeling spoorwegen.
HAFAS
Aankomstvertragingen zoals gemeld in de HAFAS Reisplanner. Relevante berichten Google Groups (OpenOV): https://groups.google.com/d/msg/openov/If5jF0WTGGM/hGxfuM-kRSoJ .
DVS (InfoPlus, Dynamische Vertrekstaat)
Nauwkeuriger en actuelere dan DSI, vanuit een andere bron.
BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland)
Gegevens andere openbaar vervoer bedrijven.
FIETS
Gegevens over de beschikbaarheid van OV-Fietsen op de verhuurlocaties. Relevant bericht OpenOV (Google Groups): https://groups.google.com/d/msg/openov/QHHFcFiOECI/PJkmi7oACQAJ .
POS
Actuele posities van NS treinen. Relevant bericht Google Groups (OpenOV): https://groups.google.com/d/msg/openov/o88IqIcxfBM/WNpYg1eCddwJ .
RIT

Hoofdmappen

Deze dataset is onderverdeeld in een aantal hoofdmappen, naar herkomst of type data:

AMS-Aurora, AMS-Aurora-archive, AMS-Rpi
Bij PCExtreme ondergebrachte loggers. Op dit moment alleen AMS-Aurora actief.
DT-HP, DT-RPi, DT-Rpi-oud
Backup logger(s) in Delft, achter een consumenten verbinding. Loggen een beperkte set aan data. Op dit moment alleen DT-RPi actief.
dumps
Samengevoegde versies van de bovenstaande voor DSI, DVS, HAFAS en RIT. Deze dataset wordt periodiek bijgewerkt en is vaak dus niet helemaal up-to-date maar gaat terug tot 2011.
dedup
Dataset ontdaan van duplicaten, als deze dataset bestaat en nieuwer is dan gelijknamige bestanden van andere bronnen bevat dit archief alle unieke rijen van deze archieven.

Beschikbare data

Beschikbare data, statistiek

Getoonde grafieken zijn gebaseerd op samenvattingen van de databestanden, waarbij het aantal berichten per dag geteld is. Één bericht kan informatie over honderden ritten bevatten. Het aantal berichten is dus vooral een indicatie van de werking van het ontvangst-systeem.
Als een bestand door beschadiging onleesbaar is, wordt een lengte van nul berichten aangenomen. In praktijk blijkt deze aanname ongegrond en is van veel hier als leeg getoonde dagen ook data beschikbaar.

Per hoofdmap
Gemiddeld dagelijks aantal berichten per hoofdmap, schuivend gemiddelde van een week.
Per type
Gemiddeld dagelijks aantal berichten per type, schuivend gemiddelde van een week.
Inclusief gegevens (veelal duplicaten) uit de dumps map.
Gemiddeld dagelijks aantal berichten per type, schuivend gemiddelde van een week.
Zonder gegevens uit de dumps en dedup mappen.
Cumulatieve groei
Cumulatief aantal berichten per type, schuivend gemiddelde van een week.
Inclusief gegevens (veelal duplicaten) uit de dumps en dedup mappen.
Cumulatief aantal berichten per type, schuivend gemiddelde van een week.
Zonder gegevens uit de dumps en dedup mappen.

Home - Contact en licentie
Generated: 2018-11-27 17:06 CET, last update included: 2018-11-27 00:33 CET.